Trung thu 2023 Can thiệp sớm Happy

Trung thu 2023 Can thiệp sớm Happy

Ngày 29/09, Hệ thống Can thiệp sớm Happy đã tổ chức Trung thu cho hơn 100 học sinh của 4 cơ sở: Happy Minh Cường, Happy Tô Hiệu, Happy Phúc Tiến và Happy Tri Thủy thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi Trung thu:

Phụ huynh có thể đăng ký tư vấn, đánh giá trẻ miễn phí cùng với chuyên gia của Hệ thống Can thiệp sớm Happy “Tại đây”

“Chelsea”

call-to-like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *