Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU

(Lớp từ 18 tháng đến 6 tuổi)

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.00 – 7.30

Đón trẻ, trò chuyện buổi sáng

7.30 – 8.00

Thể dục vận động

Bài tập điều hòa cảm giác Thể dục vận động Bài tập điều hòa cảm giác Thể dục vận động

Bài tập điều hòa cảm giác

8.30 – 9.30

Hoạt động nhóm phát triển ngôn ngữ giao tiếp

9.30 – 11.00

Trị liệu cá nhân

11.00 – 11.30

Kỹ năng tự phục vụ

Chơi xây dựng Kỹ năng tự phục vụ Chơi đóng vai Kỹ năng tự phục vụ

Chơi xây dựng

11.30 – 12.00

Rửa tay – Ăn trưa

12.00 – 13.30

Vệ sinh cá nhân – Ngủ trưa

13.30 – 14.00

Ăn xế

14.00 – 14.30

Thể dục vận động

Bài tập điều hòa cảm giác Thể dục vận động Bài tập điều hòa cảm giác Thể dục vận động

Bài tập điều hòa cảm giác

14.30 – 16.00

Trị liệu cá nhân

16.00 – 16.30

Chơi theo chủ đề

Kỹ năng tự phục vụ

Chơi vận động

Kỹ năng tự phục vụ

Chơi theo chủ đề

Kỹ năng tự phục vụ

16.30 – 17.00

Trị liệu âm nhạc

17.00 – 17.30

Trò chuyện – Trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

(Lớp từ 7 tuổi đến 12 tuổi)

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7.00 – 8.00

Đón trẻ, trò chuyện buổi sáng

8.00 – 8.30

Thể dục vận động nhóm

8.30 – 9.30

Hoạt động nhóm phát triển ngôn ngữ giao tiếp

9.30 – 11.00

Trị liệu cá nhân

11.00 – 11.30

Toán ứng dụng Mỹ thuật Kỹ năng sống Tạo hình Tiếng Việt ứng dụng

Kỹ năng sống

11.30 – 12.00

Rửa tay – Ăn trưa

12.00 – 13.30

Vệ sinh cá nhân – Ngủ trưa

13.30 – 14.00

Ăn xế

14.00 – 14.30

Thể dục vận động nhóm

14.30 – 16.00

Trị liệu nhóm

16.00 – 16.30

Toán ứng dụng Mỹ thuật Kỹ năng sống Tạo hình Tiếng Việt ứng dụng

Mỹ thuật

16.30 – 17.00

Trị liệu âm nhạc

17.00 – 17.30

Trò chuyện – Trả trẻ

call-to-like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *