Sự kiện Tết Hàn Thực tại Happy (3/3 âm lịch)

Tết Hàn Thực tại Happy

Vào ngày Tết Hàn Thực (3.3 âm lịch), người Việt thường làm mâm cơm có bánh trôi bánh chay dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng thành hướng về cội nguồn.

Bánh trôi nước, bánh chay là những món ăn quen thuộc vào ngày Tết mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, là kết tinh của nét đẹp văn hóa và bản sắc của người Việt.

Hai loại bánh được làm từ bột gạo được ông bà ta chế biến mang đậm văn hóa của nền văn minh lúa nước. Hình ảnh, bánh trôi, bánh chay tròn, trắng xếp đầy cạnh nhau mang ý tưởng nhớ đến sự tích “mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng”.

Nhân ngày (3/3 âm lịch). Trung tâm Can thiệp sớm Happy (Happy) đã tổ chức sự kiện Tết Hàn Thực nhằm giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, là một hoạt động để học sinh trải nghiệm, sáng tạo, tham gia các trò chơi và gắn kết Cô – Trò với nhau hơn.

Đầu tiên các con sẽ tham gia hoạt động rửa tay để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi tham gia hoạt động nặn bánh.

(V.N.P rửa tay)

Sau đó Cô Hoa (Th.S Tâm lý giáo dục, Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm Happy) đã kể chuyện cho con nghe về nguồn gốc, ý nghĩ và hướng dẫn học sinh các bước nặn bánh, tạo ra sản phẩm.

(Cô Hoa đang giới thiệu về nguồn gốc và ý nghĩ Tết Hàn Thực)

Sau đó, các con được tham gia các hoạt động nặn bánh và trò chơi dân gian khác tại Happy.

Phụ huynh có thể đăng ký tư vấn, đánh giá trẻ miễn phí cùng với chuyên gia của Trung tâm Can thiệp sớm Happy “Tại đây”

“Chelsea”

call-to-like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *