Phương pháp TEACCH là gì?

Phương pháp TEACCH

1. TEACCH là gì?

Trị liệu và giáo dục cho trẻ tự kỷ và trẻ có khó khăn về giao tiếp (Training and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children –  TEACCH): Là một chương trình can thiệp đặc biệt, còn được gọi là “giảng dạy có cấu trúc” , được xây dựng bởi tiến sỹ Eric Schopler và cộng sự thuộc trường ĐH California (Mỹ) vào đầu những năm 60 thế kỷ 20.

TEACCH là một chương trình thiết kế để dạy trong tình huống một giáo viên/ một học sinh. TEACCH tuân theo nguyên tắc: Môi trường luôn thích ứng với trẻ chứ không phải trẻ thích ứng với môi trường.

Chương trình TEACCH bao gồm: đánh giá, kế hoạch giáo dục cá nhân, đào tạo kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, hướng dẫn phụ huynh, tư vấn cho nhà trường.

TEACCH đặt nặng tính cấu trúc như: sắp đặt các hoạt động theo trình tự và quy luật, sử dụng thời gian biểu trực quan, sắp đặt môi trường giảm thiểu xao nhãng, sắp xếp các thiết bị học tập làm tăng tính thích ứng và độc lập của trẻ.

(Phương pháp TEACCH)

2. Những bài học TEACCH cụ thể

Điều quan trọng không phải là sao chép một cách máy móc, tự động tất cả những bài học. TEACCH là một người bạn có mặt với chúng ta, để giúp chúng ta sáng tạo, hay là kho nấu những bữa ăn phù hợp với khẩu vị của từng học sinh.

Những đề mục của chương trình TEACCH:

  1. Bắt chước (Imitation).
  2. Nhận thức (Perception).
  3. Vận động thô (Gross motor).
  4. Vận động tinh (Fine Motor).
  5. Phối hợp mắt và tay (Eye-hand intergration).
  6. Kỹ năng hiểu biết (Cognitive performance).
  7. Kỹ năng ngôn ngữ (Verbal performance).
  8. Kỹ năng tự lập (Self-help).
  9. Kỹ năng bắt chước xã hội (Social performance).

Phụ huynh có thể đăng ký tư vấn, đánh giá trẻ miễn phí cùng với chuyên gia của Trung tâm Can thiệp sớm Happy “Tại đây”

Th.S Nguyễn Tiến Đạt

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục đặc biệt

Co-Founder Trung tâm Can thiệp sớm Happy

call-to-like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *