Giáo dục đặc biệt là gì?

Giáo dục đặc biệt là gì?

Giáo dục đặc biệt (Special Education – SPED) là các chương trình giáo dục được thiết kế dành riêng cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Những học sinh có nhu cầu đặc biệt ở đây là các học sinh bị “chậm” về tinh thần/ thể chất/ tình cảm ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể và bình thường của trẻ. Gây ra các vấn đề về nhận thức, kỹ năng trong mọi hoạt động sinh hoạt và học tập, do đó mà học sinh cần một môi trường giáo dục dành riêng cho mình – điều mà các trường học truyền thống không thể đáp ứng.

Môi trường giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể là tại các trường giáo dục đặc biệt, các trung tâm giáo dục đặc biệt/can thiệp trị liệu, các chương trình can thiệp trị liệu cá nhân hoặc trực tiếp tại nhà.

Không có 1 chương trình giáo dục đặc biệt chung dành cho tất cả học sinh (No one size fits all) mà được điều chỉnh đề đáp ứng nhu cầu riêng biệt của mỗi học sinh.

Các chương trình giáo dục đặc biệt sử dụng nội dung, phương pháp dạy mang tính thích nghi cho trẻ có nhu cầu đặc biệt; đáp ứng nhu cầu hoạt động, vui chơi, học tập theo khả năng của trẻ đó. Giáo dục đặc biệt có thể kịp thời giúp các trẻ có nhu cầu được can thiệp trị liệu, được học tập và phát triển tốt nhất như những trẻ bình thường; các trẻ có thể sống và hoà nhập tốt hơn. Cùng với đó là nâng cao nhận thức của xã hội với những người khuyết tật, làm cho cuộc sống ngày càng công bằng và phát triển hơn.

Giáo dục đặc biệt bao gồm các khuyết tật (Khiếm thính, khiếm thị,…), các rối loạn (Rối loạn phổ tự kỵ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ,…).

Phụ huynh có thể đăng ký tư vấn, đánh giá trẻ miễn phí cùng với chuyên gia của Trung tâm Can thiệp sớm Happy “Tại đây”

Th.S Nguyễn Tiến Đạt

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục đặc biệt

Co-Founder Trung tâm Can thiệp sớm Happy

call-to-like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *