CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐỘI NGŨ BAN LÃNH ĐẠO

Th.S Nguyễn Tiến Đạt

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Giáo dục Happy

CEO & Co-Founder | Hệ thống Can thiệp sớm Happy

Ông Nguyễn Tiến Đạt là Thạc sĩ Tâm lý học. Có gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Can thiệp sớm và Kỹ năng sống cho trẻ em. Từng giữ chức Phó Viện Trưởng của Viện Nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục đặc biệt, Trưởng bộ phận Schooling của Hệ thống Giáo dục Kỹ năng sống Cara, Trưởng Phòng đào tạo Tổ chức Giáo dục DoCom. Hiện tại, Ông Nguyễn Tiến Đạt là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Happy và CEO & Co-Founder Hệ thống Can Thiệp Sớm Happy.

Th.S Nguyễn Ngọc Hoa

Giám đốc | Công ty Cổ phần Giáo dục Happy

Giám đốc Hệ thống | Hệ thống Can thiệp sớm Happy

Co-Founder | Hệ thống Can thiệp sớm Happy

Bà Nguyễn Ngọc Hoa là Thạc sĩ Tâm lý học. Có 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Can thiệp sớm và Kỹ năng sống cho trẻ em. Từng là Giáo viên can thiệp của Hệ thống Giáo dục An Phúc Thành, Trưởng bộ phận của Trung tâm can thiệp Clever Kids, Giáo viên Schooling của Hệ thống Giáo dục Kỹ năng sống Cara và Chuyên viên đào tạo của Tổ chức Giáo dục DoCom. Hiện tại, Bà Nguyễn Ngọc Hoa là Giám đốc Hệ thống Can thiệp sớm Happy và Co-Founder Hệ thống Can Thiệp Sớm Happy.

BS. Lê Thị Thu Trang

Cố vấn y khoa | Hệ thống Can thiệp sớm Happy

Trưởng Khoa y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng của Bệnh viện Việt Đức

Bà Lê Thị Thu Trang là Bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm với chuyên khoa y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng. Chuyên khám chữa bệnh, tư vấn về các vấn đề về y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Hiện tại, Bà Lê Thị Thu Trang là Cố vấn y khoa của Hệ thống Can thiệp sớm Happy và Trưởng Khoa y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng của Bệnh viện Việt Đức.

Giáo viên can thiệp

Vũ Thị Nhung
Trưởng phòng đào tạo

Nguyễn Thị Thu
Trưởng nhóm giáo viên

Vũ Thị Thu Thảo
Trưởng nhóm giáo viên

Đào Thị Luyến
Giáo viên can thiệp

Nguyễn Thị Diệp
Giáo viên can thiệp

[/col]

Đỗ Thu Hằng
Giáo viên can thiệp

Nguyễn Thị Hương
Giáo viên can thiệp

Kiều Thị Thảo
Giáo viên can thiệp

Nguyễn Hồng Hạnh
Giáo viên can thiệp

Lê Thị Huyền Trang
Giáo viên can thiệp

Đồng Thị Thủy
Giáo viên can thiệp